Indian Festivals

श्री गणेश जी के 108 नाम

श्री गणेश जी के 108 नाम 
 
1) ऊँ श्री गणेश्वराय नम:

2) ऊँ श्री गणाध्यक्षाय नम:

3) ऊँ श्री गणप्रियाय नम:

4) ऊँ श्री गणनाथाय नम:

5) ऊँ श्री गणेशाय नम:

6) ऊँ श्री गणपतये नम:

7) ऊँ श्री गणेधीशाय नम:

8) ऊँ श्री गणप्रभवे नम:

9) ऊँ श्री गणस्तुताय नम:

10) ऊँ श्री गुणाप्रियाय नम:

11) ऊँ श्री गौणशरीराय नम:

12) ऊँ श्री गुणेशवराय नम:

13) ऊँ श्री गुणप्रभवे नम:

14) ऊँ श्री गुणिगीताय नम:

15) ऊँ श्री गुणाधाशय नम:

16) ऊँ श्री गुणाधीशाय नम:

17) ऊँ श्री गुणदात्रे नम:

18) ऊँ श्री गुणचक्रधराय नम:

19) ऊँ श्री गुणप्राणाय नम:

20) ऊँ श्री गजाय नम:

21) ऊँ श्री गजरुपधराय नम:

22) ऊँ श्री गजप्राणाय नम:

23) ऊँ श्री गजदन्ताय नम:

24) ऊँ श्री गानकुशलाय नम:

25) ऊँ श्री गानशीलाय नम:

26) ऊँ श्री गानबुद्धये नम:

27) ऊँ श्री गुरुगुणाय नम:

28) ऊँ श्री गुरुप्राणाय नम:

29) ऊँ श्री गुरुश्रेष्ठाय नम:

30) ऊँ श्री संसारसुखदाय नम:

31) ऊँ श्री गौरयानुप्रियाय नम:

32) ऊँ श्री गौरगुणाय नम:

33) ऊँ श्री गौरीप्रिय-पुत्राय नम:

34) ऊँ श्री गदाधराय नम:

35) ऊँ श्री गौरभावनाय नम:

36) ऊँ श्री गोमतीनाथाय नम:

37) ऊँ श्री गोपतये नम:

38) ऊँ श्री गोगणाधीशाय नम:

39) ऊँ श्री गोपगोपाय नम:

40) ऊँ श्री गोलोकाय नम:

41) ऊँ श्री गोत्राय नम:

42) ऊँ श्री गोत्रवृद्धिकराय नम:

43) ऊँ श्री गोत्रपतयें नम:

44) ऊँ श्री ग्रन्थज्ञाय नम:

45) ऊँ श्री ग्रन्थप्रियाय नम:

46) ऊँ श्री ग्रहश्रेष्ठाय नम:

47) ऊँ श्री गीतकाराय नम:

48) ऊँ श्री गीतकीर्तये नम:

49) ऊँ श्री गीताश्रयाय नम:

50) ऊँ श्री गतदु:खाय नम:

51) ऊँ श्री गतसकलपाय नम:

52) ऊँ श्री गतक्रोधाय नम:

53) ऊँ श्री गयानाथाय नम:

54) ऊँ श्री गायकवराय नम:

55) ऊँ श्री सृष्टिलिंगाय नम:

56) ऊँ श्री सर्व देवात्मने नम:

57) ऊँ श्री गजकर्णकाय नम:

58) ऊँ श्री ज्ञानमुद्रावते नम:

59) ऊँ श्री लम्बोष्ठाय नम:

60) ऊँ श्री सर्वमंगल मांग्ल्याय नम:

61) ऊँ श्री निरंकुशाय नम:

62) ऊँ श्री ऋद्धि-सिद्धि प्रवर्तकाय नम:

63) ऊँ श्री एक पाद कृतासनाय नम:

64) ऊँ श्री ओजस्वे नम:

65) ऊँ श्री गृहनाय नम:

66) ऊँ श्री चराचरपतये नम:

67) ऊँ श्री दानवमोहनाय नम:

68) ऊँ श्री धन-धान्यपतये नम:

69) ऊँ श्री नन्दीप्रियाय नम:

70) ऊँ श्री पूर्णानन्दाय नम:

71) ऊँ श्री भद्राय नम:

72) ऊँ श्री मन्दगतये नम:

73) ऊँ श्री यज्ञपतये नम:

74) ऊँ श्री रसाय नम:

75) ऊँ श्री राज्यसुखप्रदाय नम:

76) ऊँ श्री लड्डूक प्रियाय नम:

77) ऊँ श्री लाभकृते नम:

78) ऊँ श्री विश्वतोमुखाय नम:

79) ऊँ श्री विश्वनेत्रै नम:

80) ऊँ श्री शम्भुशक्ति गणेवराय नम:

81) ऊँ श्री शास्त्रे नम:

82) ऊँ श्री सर्वज्ञाय नम:

83) ऊँ श्री सौभाग्यवर्धनाय नम:

84) ऊँ श्री पुत्र पौत्र दाय नम:

85) ऊँ श्री दौर्भाग्यनाशनाय नम:

86) ऊँ श्री सर्वशक्ति भृते नम:

87) ऊँ श्री विद्याधरेभ्यों नम:

88) ऊँ श्री ज्ञानविज्ञानाय नम:

89) ऊँ श्री चतुर्थी पुजनप्रियाय नम:

90) ऊँ श्री अष्टमूर्तये नम:

91) ऊँ श्री महागणाधिपतये नम:

92) ऊँ श्री गजकर्णक नम:

93) ऊँ श्री स्थूलकुक्षि: नम:

94) ऊँ श्री कम्बूकण्ठो नम:

95) ऊँ श्री लम्बनासिकाय नम:

96) ऊँ श्री पूर्णानन्दाय नम:

97) ऊँ श्री त्रिवर्गफलदाय नम:

98) ऊँ श्री देवदेवस्य नम:

99) ऊँ श्री महामना: नम:

100) ऊँ श्री सर्वनेत्रधिवासो नम:

101) ऊँ श्री वृहदभुज: नम:

102) ऊँ श्री लम्बोष्ठो नम:

103) ऊँ श्री महाकाय नम:

104) ऊँ श्री अष्टप्रकृतिकारणाय नम:

105) ऊँ श्री विधाप्रदाय नम:

106) ऊँ श्री विजयप्रदाय नम:

107) ऊँ श्री पुत्र पौत्रदाय नम:

108) ऊँ श्री रक्षोरक्षाकराय नम: